Göm menyn

eXplorer Visual Storytelling - en kort introduktion

"en bild är mer värd än 1000 ord; en interaktiv visualisering är mer värd än 1000 bilder;                                                                   men Storytelling skapar den stora skillnaden nämligen "förståelse och kunskap" .

 

Våra interaktiva verktyg är tillgängliga för undervisning och forskning

World StorytellingOfficiell statistik som demografi, miljö, hälsa, energi, social ekonomi och utbildning är en viktig informationskälla som bör få mer utrymme inom skolan. Denna vision kräver nya interaktiva IT metoder där både lärare och elever lär sig navigera i statistiska informationsflöden som t.ex. World DataBank (world eXplorer) eller SCB statistikdatabas (Sverige eXplorer) med fri tillgång till stora mängder statistik.

Skolan står inför flera utmaningar i relation till hantering av stora mängder information och till de nya nya interaktiva verktyg som kan användas för att utveckla undervisningen så att eleverna förbereds på ett relevant sätt för dagens och framtidens samhällsfrågor. Lärare behöver för sin undervisning i t.ex. samhällskunskap få bättre tillgång till officiell statistisk från både regionala och internationella statistikdatabaser som kan ge eleverna en ökad förståelse för t.ex. livskvalitet (Rosling).

Mycket av denna information kan idag nås genom omfattande publika statistiska databaser tillgängliga på Internet. Men dessa producerar vad som ofta kallas för informationsöverflöd och leder till att användaren konfronteras med problem som att filtrera fram väsentlig information och hur man sedan skall tolka enorma mängder data. VISE projektet använder ett verktyg ”Statistics eXplorer” (se bild) utvecklat av NCVA som på ett okomplicerat sätt kan filtrera och visualisera denna typ av data genom interaktivitet, färg och form.

Eleverna kan enklare tolka och analysera statistiken trots stora mängder information som annars sannolikt hade resulterat i ett informationsöverflöd. Statistics eXplorer med sin webb-baserade visualisering och storytelling, skapar möjlighet för läraren men också för eleven att först analysera och sedan presentera resultat av den egna kunskapsprocessen. Hans Roslings ”Gapminder”, som många hört talas om, är ett annat exempel på denna typ av verktyg. Vi menar att skolan har mycket att vinna på att i samhällskunskapsundervisningen kombinera hanteringen av dessa stora informationsmängder med ett avancerat interaktivt visualiseringsredskap.

Både lärare och deras elever kan använda vårt verktyg inom undervisningen. Projektet har antagit den utmanande uppgiften, att både på lokal och på internationell nivå, stimulera ett utbyte angående ”best practices” då det gäller användning av interaktiv statistisk data visualisering i skolan.

Syftet med Statistics eXplorer är att ge elever möjlighet att använda det kanske mest avancerade statistik webbverktyget i världen (enligt bl.a. OECD och SCB) för att interaktivt analysera, dra slutsatser och slutligen producera visuella berättelser och därigenom bli ”sin egen” Hans Rosling. Detta verktyg har prövats både nationellt eller internationellt baserad på en unik tvärvetenskaplig forskarkompetens inom pedagogiskt arbete (ISV) och visualisering (NCVA) på Linköpings universitet samt skola genom lärare på Norrköping Kommun.

 

Visual Storytelling i Skolan

 

Storytelling introducerades av NCVA redan 2008 efter flera års forskning inom området. En banbrytande metod för att användaren enkelt skall kunna analysera, få insikt i data, skapa en interaktiv story och slutligen publicera den förståelse och kunskap som upptäckts på en webbsida eller blogg. Läraren väljer några relevanta indikatorer med intressant nyhetsvärde och ger eleven en interaktiv och engagerande visuell upplevelse och samtidigt möjlighet att interagera med en text som beskriver lärarens egen analys och slutsats.  Hyperlänkar i story texten samt "snapshots" styr eleven möjlighet att interaktivt följa lärarens speciellt utvalda kommentarer. Eleven kan i alla lägen navigera vidare och dra sina egna slutsatser.

Statistics eXplorers integrerade storytelling (se figur nedan) verktyg hjälper läraren att dela med sig av intressanta iakttagelser och förståelse till sina elever. NCVAs ”Snapshot” teknik låter läraren att guida sina elever med sin egen uppnådda insikt genom att med ett enkelt klick spara viktiga upptäckter "snapshots" som t.ex. en tidpunkt då en vald indikator för vissa regioner eller länder visade ovanligt höga värden och samtidigt skriva ner relaterad information (metadata). När läraren har uppnått en slutförd analys så sparas alla snapshots and metadata i en ”story” (se sedan).

 

Storytelling loop elever

 

Upptäckter som engagerar oss att reflektera kring kunskap om hur livet levs och kan förbättras som här för svenska kommuner och samtidigt låta läsaren delta i en interaktiva visuell process bidrar till att öka intresset och spridningen av officiell statistik med hjälp av ett webbaserad rapporteringsverktyg. Statistics eXplorer är en visualiseringsprogramvara som bygger på Geovisual Analytics metoder och som kan hjälpa till att illustrera stora mängder flerdimensionell och tidsrelaterad statistisk data som för ögat kan vara svår att uppfatta eller tolka.

Läraren använder här Sverige eXplorer för att importera kommunal statistikdata genom att välja rätt indikatorer kan man upptäcka kunskap om kommuner som kan vara intressant för undervisningen. Läraren skapar en egen Story som förklarar denna uppnådda kunskap med text och snapshots (utvald väsentlig visualisering) och som sparas med en Story Editor. Storyn (xml) sparas på en fil som sedan importeras i Publisher. Underlaget i HTML (Flash eller HTML5) skapas och kopieras sedan till en Blogg, hemsida eller artikel (se figur nedan).
 

 

Storytelling loop med Publisher

 

 

Figur: Importera statistikdata från Excel eller PC-Axis -  Välj indikatorer för analysen, upptäck kunskap om kommuner som kan vara intressant.  Analysera och animera – se relevant information och skapa insikt och förståelse– bygg en Story med Story Editor. Viktiga iakttagelser fångas av Editorns ”snapshot” mekanismen tillsammans med lärarens egen analyserande metatext. Storyn sparas på en fil i xml format. Denna Story kan nu importeras av en kollega som också använder Sverige eXplorer. Vidare använd vårt program Statistics Publisher för att publicera eller integrera din Story i en blogg eller webbsida.  

Vislet SverigePublisher skapar underlaget i HTML kod (Flash eller HTML5) för en "Vislet" (se figur) som sedan kopieras av läraren och placeras i en blogg, hemsida eller interaktiv artikel.

VISE projektet vill med interaktiva bilder och tillhörande beskrivande text (story) nå både elever och lärare med en ökad kunskap, intresse och förståelse för regional statistik inom kommun och län. Man tenderar att vara mer engagerade ju närmare problemen uppenbarar sig, det gäller närhet såväl i tid som geografiskt och emotionellt samt omedelbart visuellt mobilt. T.ex. denna Vislet (se figur och motsvarande webblänk nedan) syftar till att utveckla, förbättra och etablera ett avancerat och innovativt interaktivt webbaserat visualiseringsverktyg för kommunal statistik med fokus på att nå även mobila enheter genom vår HTML5 teknologin. 

Två "Vislets" med statistik för svenska kommuner respektive länder i världen.

http://ncvademo-mobile.blogspot.se/2015/03/hog-och-lagutbildad-befolkning-i.html

http://ncvademo-mobile.blogspot.se/2015/12/world-databank-1960-2014-in-html5.html

Öppna någon av länkarna ovan och klicka på röda snapshot i texten eller välj en snapshot siffra och följ med i denna Story med tillhörande snapshots.

Statistics eXplorers integrerade Storytelling verktyget hjälper läraren att dela med sig av intressanta iakttagelser och förståelse till sina lärarkolleger. Vår unika ”snapshot” teknik ger läraren möjlighet att guida andra lärare och framförallt eleverna med sin uppnådda insikt genom att med ett enkelt klick spara viktiga upptäckter som t.ex. en tidpunkt då en vald indikator för vissa kommuner visade ovanligt höga värden och samtidigt skriva ner relaterad information (story text). 

 

 

Story Editor

Storytelling EditorStory Editor det redskap som används för att skapa en story med vår speciella storytelling mekanism. Här skriver man förklarande text (metatext), skapar och namnger sina snapshots och/eller länkar till andra webbsidor med kompletterande information. När man tagit fram intressant information i Sverige eXplorer (data, visuella metoder, zoom, reducerat data etc.) så klickar man på knappen "New Snapshot" och ger den ett unikt namn och som placeras i Snapshots listan.  Detta snapshot kan senare länkas med en förklarande text i "Chapter text". Man markerar en text och väljer sedan antingen URL (länk till annan webbsida) eller Snapshot knappen - ett snapshot väljs av användaren från Snapshots listan. Texten i Story Editor med länkar till snapshots och story text placeras vid senare "import" i den högra eXplorer vyn. 

 

 

 

 
 
 
Story Editor Explanation
 
Figur:
Story Editor är ett unikt interaktivt redskap i eXplorer som ger läraren möjlighet att skapa en förklarande Story där text (svart), snapshots (orange text - skapar visualisering i förbestämda vyer) och metatext (blå text - länkar till andra relaterade webbsidor

 

NCVA/VISE Statistics Publisher Portal

Publisher Portal är verktyget för att lagra en story publikt samt framförallt det verktyg du använder för att skapa en Vislet.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Logga in på: https://mitweb.itn.liu.se/geovis/portal/#

Fortsätt med att välja "Sign in with Public account" i blå små bostäver.

Använd i "Sign in as a Guest"  lösenordet "geovis".

Välj "Stories" från toppmenyn en av följande (Geovis, Stories, Upload, Manual, eXplorer)

Under "Geovis" får du en beskrivning hur Portalen fungerar.

Välj "Stories" - se nedan

Följande Story webb sida kommer upp.

Här finns dina eventuellt tidigare lagrade Stories (se figur nedan) under "My Stories" samt projektets egna officiella.

Stories är också sorterade på de fyra olika eXplorer (world, europe, sweden, mdim).

Stories

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klicka på en redan befintlig Story under respektive eXplorer:

Portal innehåll

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har du en ny Story som du vill lägga upp på Portalen (krävs om du skall skapa en Vislet!!) Klicka på "Upload" i top menyn.

Här beskriver du din Story (XML fil) som genererats i eXplorer och skall laddas upp från din dator (se figur nedan). Ge Storyn en titel samt en kort eller längre beskrivning som sedan kan guida dig själv eller andra att använda om den är publikt tillgänglig. Ange platsen på din dator där din XML fil (Story) ligger samt vilken eXplorer du använt.

Klicka på Upload:

Ladda upp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Din Story laddas upp på Portalen och du kan nu börja skapa en Vislet.

Från Story till en Vislet

Klicka på eXplorer i topp menyn så kommer Vislet Layout Settings upp (se bild nedan).

Här väljer du layout igen (Du behöver alltså inte ha samma layout eller visualiseringar som i din Story!!)

Om du bara vill ha en karta så välj en rektangel(fönster) och dra sedan kartan till rektangeln. Har du valt flera vyer så dra respektive visualisering till en rektangel

Flash formatet finns inte längre du väljer HTML5. I exemplet 

Create Vislet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Välj HTML5 så kommer följande vy upp:

Vislet Display Setting

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här väljer du t.ex. om Story Titel och Story Text skall ingå i din Vislet. Vidare STORLEKEN på din Vislet Height och Width.

Klicka på Preview så får du se resultatet innan du går vidare och skapar Story koden.

Vislet Kod

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HTML snippet ovan visar den aktuella HTML koden som nu  lägga in på en blogg eller din hemsida.

 

 

 

Figuren visar en Vislet (HTML koden) med koden ovan som här har lagts in på denna hemsida. 

Exempel på en interaktiv bild istället för en statisk. Du kan interagera i kartan, ändra indikatorer, färgskala, zoom etc

Figur: Exempel på en "Vislet" producerad med World eXplorer och Publisher. Aktuell statistik för "åldersgrupper 65+, 15-64 och 0-14" samt födelsetal och för världens länder visualiseras. Man kan interaktivt med Storytelling se vilka länder som har den äldsta och yngsta befolkningen. Testa att zooma. klicka på ett land i kartan och se hur landet markeras i de andra vyerna, pröva "fish Eye tekniken i stapeldiagrammet, testa olika variabler i bubbeldiagrammet.

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fokus för Forskning

Genom att använda ett specifikt verktyg för Visual Storytelling baserat på Geovisual Analytics och med hjälp av lärare utforma olika exempel på kunskapsvisualisering vill vi i skolsammanhang både utforma och använda olika didaktiska modeller för användning av dessa redskap. Vi vill veta mer om vad man kan göra i skolan för att stödja sådana olika former av ”gemensam” kunskapsutveckling som växer fram i andra sammanhang där dessa verktyg används. Kunskapsutveckling som inte bara rör sig om att elever upptäcker fakta och ser samband mellan olika typer av uppgifter i stora informationsmängder, utan också handlar om att de utvecklar kunskap som inkluderar alla de mångfacetterade delar som kan utgöras av olika erfarenheter, attityder, perspektiv och åsikter. Ambitionen är att skapa kunskap om visuell ”läsförmåga” (visual literacy) som kan skapa olika utgångspunkter, eller modeller, för ”kollektivt tänkande och lärande”. En syn på lärande som utvecklas inom andra samhällsområden men kanske också kan berika skolan, ett lärande som bygger på “cirkulerande idéer”, nätverkskonversationer och gemensam kunskapsproduktion.

Genom klassrumsstudier vill vi veta mer om hur man kan stödja utvecklingen av elevers visuella ”läsförmåga” och möjligheter att presentera nyvunnen kunskap. Härigenom är vår ambition också att inom projektets ram bidra till utvecklingen av ett webbaserat informationsvisualiseringsverktyg och ett ramverk för visuell analys i undervisningssammanhang.

 


Sidansvarig: mikael.jern@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-02-20