Göm menyn

Introduktion till Storytelling, Vislets och Portal

"en bild är mer värd än 1000 ord; en interaktiv visualisering är mer värd än 1000 bilder; men storytelling skapar den stora skillnaden nämligen "förståelse och kunskap" .

 

storytellingStorytelling, ur vårt perspektiv, innebär att berätta en story där innehållet är baserat på stora mängder statistikdata med integrerad visuell analys och resonemang samt hur kunskap kan förmedlas med dessa verktyg. En Story i Statistics eXplorer, som  förklarar bakgrunden till statistik är ofta baserad på de fyra "W":na Where, What, When och Why (se figur).

Vår Storytelling utvecklad inom eXplorer bygger interaktiva "snapshots" (händelser) som tillsammans skapar ett analytiskt resonemang.  Dessa “memorized interactive visualization views” eller “snapshots” kan fångas under hela den visuella analysprocessen och är ett viktigt verktyg i vår webb-baserade storytelling mekanism. Dessa snapshots kan också länkas till den beskrivande texten med "hyperlänkar". Intressanta upptäckter förklaras samtidigt med interaktiv visualisering och tillhörande text.

 

Sverige eXplorerSverige eXplorer, en Statistics eXplorer applikation är ett interaktivt visualiserings verktyg för dynamisk visuell dataanalys med integrerad storytelling av regional statistik för län och kommuner. Statistiken visas i koordinerade vyer såsom (bild) karta, korrelations- (bubbel) och stapel diagram eller spridningsdiagram, parallella axlar med flera. eXplorer lägger samtidig fokus på kognitiv perception.  Animering av tidsserier sker simultant i samtliga aktiva vyer och ger en oöverträffad förståelse och kunskap om regional utveckling.

Storytelling med integrerad publicering introducerades av NCVA redan 2008 efter flera års forskning inom området. En banbrytande metod för att användaren enkelt skall kunna analysera, få insikt i data, skapa en interaktiv story och slutligen publicera den förståelse och kunskap som upptäckts på en webbsida eller blogg.

Analytikern väljer några relevanta indikatorer med intressant nyhetsvärde och ger läsaren en interaktiv visuell upplevelse och samtidigt möjlighet att interagera med en text som beskriver författarens analys och slutsats.  Hyperlänkar i texten och snapshots styr användaren möjlighet att interaktivt följa speciellt utvalda slutsatser. Användaren kan i alla lägen navigera vidare och komplimentera med  egna slutsatser.

Det integrerade Storytelling (se bild) verktyget Story Editor hjälper analytikern att dela med sig av viktiga iakttagelser och förståelse till sina kolleger samt slutligen sprida sin kunskap till andra. NCVAs ”Snapshot” teknik låter analytikern guida andra med sin uppnådda insikt genom att med ett enkelt klick spara viktiga upptäckter i de aktiva 3 eXplorer vyerna som t.ex. en tidpunkt då en vald indikator för vissa regioner visade ovanligt höga värden och samtidigt skriva ner relaterad information (Story Text). Vid slutförd analys så sparas alla snapshots and metadata i en ”story” som sedan kan delas med andra användare (importeras). 

Sverige eXplorer

Figur: Importera data från Excel eller PC-Axis -  Välj visualisering - Analysera och animera – Se relevant information och skapa insikt – Viktiga iakttagelser fångas av ”snapshots” mekanismen tillsammans med analyserande metatext – Sparas i en Story som kan delas med kolleger för feedback 

Story Editor är det redskap som används för att skapa en story med vår integrerade storytelling mekanism. Här skriver man förklarande text (Story text), skapar och namnger sina snapshots och/eller länkar till andra webbsidor med kompletterande information. När man tagit fram intressant information i eXplorer (data, visuella metoder, zoom, reducerat data etc.) så klickar man på knappen "New Snapshot" och ger den ett unikt namn och som placeras i Snapshots listan.  Detta snapshot kan senare länkas med en förklarande text i"Chapter text". Man markerar en text och väljer sedan antingen URL (länk till annan webbsida) eller Snapshot knappen - ett snapshot väljs då från Snapshots listan.

 

Storytelling loop med PublisherFigur: Importera data i Sverige eXplorer välj indikatorer för analysen, upptäck kunskap om kommuner som kan vara intressant. Skapa en Story som förklarar denna kunskap med text och snapshots (utvald västentlig visualisering) och som sparas med en Story Editor. Storyn (xml) sparas på en fil some sedan importeras i Publisher. Underlaget i HTML (Flash eller HTML5) skapas och kopieras sedan till en Blogg, hemsida eller artikel.

text

NCVA/VISE Statistics Publisher Portal

Publisher Portal är verktyget för att lagra en story publikt samt framförallt det verktyg du använder för att skapa en Vislet.

Logga in på: https://mitweb.itn.liu.se/geovis/portal/#

Fortsätt med att välja "Sign in with Public account" i blå små bostäver.

Använd i "Sign in as a Guest"  lösenordet "geovis".

Välj "Stories" från toppmenyn en av följande (Geovis, Stories, Upload, Manual, eXplorer)

Under "Geovis" får du en beskrivning hur Portalen fungerar.

Välj "Stories" - se nedan

Följande Story webb sida kommer upp.

Här finns dina eventuellt tidigare lagrade Stories (se figur nedan) under "My Stories" samt projektets egna officiella.

Stories är också sorterade på de fyra olika eXplorer (world, europe, sweden, mdim).

Stories

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klicka på en redan befintlig Story under respektive eXplorer:

Portal innehåll

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har du en ny Story som du vill lägga upp på Portalen (krävs om du skall skapa en Vislet!!) Klicka på "Upload" i top menyn.

Här beskriver du din Story (XML fil) som genererats i eXplorer och skall laddas upp från din dator (se figur nedan). Ge Storyn en titel samt en kort eller längre beskrivning som sedan kan guida dig själv eller andra att använda om den är publikt tillgänglig. Ange platsen på din dator där din XML fil (Story) ligger samt vilken eXplorer du använt.

Klicka på Upload:

Ladda upp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Din Story laddas upp på Portalen och du kan nu börja skapa en Vislet.

Klicka på eXplorer i topp menyn så kommer Vislet Layout Settings upp.

Här väljer du layout igen (Du behöver alltså inte ha samma layout eller visualiseringar som i din Story!!)

Om du bara vill ha en karta så välj en rektangel(fönster) och dra sedan kartan till rektangeln. Har du valt flera vyer så dra respektive visualisering till en rektangel

Flash formatet finns inte längre du väljer HTML5. I exemplet 

Create Vislet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

text

Vislet Display Setting

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här väljer du om Story Titel och Story Text skall ingå i din Vislet. Vidare STORLEKEN Height och Width.

Klicka på Preview så får du se resultatet innan du går vidare och skapar Story koden.

Vislet Kod

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HTML snippet ovan visar den aktuella HTML koden som du skall lägga in på en blogg eller din hemsida.

Figuren nedan visar en Vislet (HTML koden) med koden ovan som här har lagts in på denna hemsida. 

Exempel på en interaktiv bild istället för en statisk. Du kan intteragera i kartan, ändra indikatorer, färgskala, zoom etc.

 

 

 

Figur: Exempel på en "Vislet" producerad med World eXplorer och Publisher. Aktuell statistik för "åldersgrupper 65+, 15-64 och 0-14" samt födelsetal och för världens länder visualiseras. Man kan interaktivt med Storytelling se vilka länder som har den äldsta och yngsta befolkningen. Testa att zooma. klicka på ett land i kartan och se hur landet markeras i de andra vyerna, pröva "fish Eye tekniken i stapeldiagrammet, testa olika variabler i bubbeldiagrammet. 

Nedan är ett exempel på en Vislet förklaring baserat på svenska kommuner högutbilda, ålder och skattekraft.

Vislet explanation

 

Figur: Förklaringar hur man använder en interaktiv Vislet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se interaktiv Vislet på denna webbsida eller öppna Vislet på:

http://ncvademo-mobile.blogspot.se/2015/03/hog-och-lagutbildad-befolkning-i.html

 


Sidansvarig: mikael.jern@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-02-09