Göm menyn

World eXplorer

World eXplorer är är ett interaktivt webbaserat verktyg för visuell dataanalys med integrerad storytelling av samhällsvetenskapliga data från t.ex. den publika världsdatabanken - internationell statistik såsom demografi, miljö, hälsa, energi, social ekonomi och utbildning etc. All denna statistik kan nås på http://databank.worldbank.org/data/home.aspx tillgängliga på Internet. 

Statistik producerar vad som ofta kallas för informationsöverflöd och gör att vi konfronteras med problem som att filtrera väsentlig information och hur man skall tolka stora mängder statistik. World eXplorer visualiserar statistiken i samtidigt i flera koordinerade vyer som t.ex. i figuren nedan  världskarta, korrelations- (bubbel) och stapel diagram men också mer avancerade metoder speciellt utvecklade för statistik som spridningsdiagram och parallella axlar. Samtidig ligger också fokus på interaktion och kognitiv perception.  Animering av tidsserier sker simultant i samtliga aktiva vyer. World eXplorer ger en oöverträffad förståelse och kunskap och kan nås av alla datorer och mobila enheter som använder grafikstandarden Adobe Flash.

Start World eXplorer at: http://mitweb.itn.liu.se/geovis/eXplorer/world/

World eXplorer

 

Figur 1: World eXplorer initieras med med tre länkade och koordinerade vyer samt den högra Storytelling panelen. Ett antal variabler är förladdade (se figur nedan "Pre-loaded Data Unicode format) som ger användaren möjlighet att börja använda World eXplorer utan egna variabler.

Startup variableTemat för denna berättelsen är "ageing population in the world". Färgen i samtliga tre vyer visar ålderkategorin 65+ i % av totalbefolkningen. eXplorer hanterar dels "numeriska" variabler men också "kategoriska" data (se Categories ikonen) här representerat av Human Development Indicator (HDI level) samt vilken Kontinent respektive land tillhör. Dessa två kategorier ger användaren möjlighet att analysera länder inom respektive Kontinent eller HDI nivå.

Bubbeldiagrammet visar 5 (fem) dimensioner: X-axel "ålderkategori 0-15"; Y-axel "ålderkategori 65+"; Storlek på bubblan "totala populationen"; Färgen på bubblan: "ålderkategori 65+"; Tidslinjerna för respektive bubbla (land) visar utvecklingen för åren 1960-2013. Stapeldiagrammet är baserat på en "fish-eye" eller fokus&kontext teknik. Samtliga 290 länder får inte plats i diagrammet så användaren väljer med ett interaktivt verktyg (en blå linje) under diagrammet de länder som skall vara i fokus. Dessa visas med tjockare stapel samt namnet på respektive land. Övriga länder representeras av smalare staplar och bidrar med en kontext - man ser helheten med samtliga 290 länder. Längst ner i eXplorer applikationen finns den dynamiska tidsaxeln för åren 1960-2013. När användaren drar i tidsspaken så uppdateras samtliga tre vyer dynamiskt i realtid.

 

world expl data interface

 

Figure 2: World eXplorer startar med ett förladdat "Pre-loaded" Unicode dataset baserat på statistik från World dataBank för åren 1960-2013.

Egen statistik data laddas genom

1) direkt access i World eXplorer till senaste statistiken i World dataBank; 

2) eget Excel ark enligt format nedan;

 

 

 

 

 

Komma igång 

Intr to StatInnan du börjar använda World eXplorer så rekommenderas att du först tittar på följande video Introduction to World eXplorer som beskriver pedagogiskt hur man som nybörjare använder World eXplorer.

När du startar World eXplorer så initieras en "default Story" som beskriver en åldrande befolkning i världen "ageing population in the world" (se figur). 12 variabler (se lista ovan) för åren 1960-2012 är förladdade genom en "Story". Denna Story har också två "kategoriska" variabler: Kontinent (EU, Asia etc.) samt ett begrepp Human Development Indicator (HDI). Dessa förladdade variabler ger dig möjlighet att lära känna World eXplorer innan du laddar ner dina egna variabler.

 

Hämta senaste statistiken direkt från World Databank

Enklaste metoden att ladda World eXplorer med egen utvald statistik är genom World dataBank API ,ett integrerat data interface i World eXplorer som ger dig en direkt uppkopplad länk via Internet till World dataBank. Ingen programmering behövs eller lära sig hur statistiken skall lagras på ett Excelark. Sätt igång: 

Data Management ikon

1) Klicka på Data ikonen i topp menyn som öppnar en Data Management dialog.

2) Klicka på World dataBank ikonen. eXplorer kopplar automatiskt upp dig och du kan nu välja variabler direkt från denna omfattande databas. 

3) Välj "Topic" (vänstra kolumnen)

4) T.ex. välj område "Hälsa". Nu visas samtliga tillgängliga variabler inom området "Hälsa" i mittersta kolumnen (se figur nedan).

5) Välj variabler inom "Hälsa" genom att markera i den lilla vänstra rektangeln. Den högra kolumnen visar de variabler som är valda. Välj ett nytt område med andra variabler och markera dessa etc.

6) Klicka på "Load Data" vilket initierar World dataBank som nu hämtar de variabler som är valda och placerar dem i eXplorers interna data hanterare. Denna process kan ta några minuter om många variabler skall laddas ner.

7) Variablerna finns nu  World dataBank tab inom the Available Indicators area på Data Management.

8) Man kan kombinera dessa World dataBank indikator egna variabler från ett Excel ark.

 

world bank panel

Figur 3: World bankData loader panel. Panelen visar i vänstra kolumnen "Topic" (statistikrelaterade kategorier som Finans, Hälsa, Infrastruktur etc.) Mitt kolumnen visar samtliga variabler inom kategorin Hälsa. Markera här vilka variabler som skall analyseras i eXplorer. Inom denna kategori finns t.ex. olika ålderskategorier och "Total Population" (en viktig variabel som bör vara med om bubbeldiagrammet används - visualiserar storleken på en bubbla). Den sista kolumnen visar de utvalda indikatorerna som skall importeras i eXplorer. Data laddas ner för alla tillgängliga ålderskategorier.

 

Data Manager med World bank dataFigur 4: Data Management Panel med nedladdade variabler från World dataBank. Variabler som laddats ner från World dataBank placeras nu först i vänstra tabellen under fliken World dataBank. Markera de variabler som skall visualiseras i eXplorer. Dessa placeras nu i den vänstra kolumnen "Selected Indicators". Man kan nu importera fler variabler genom ett Excelark eller klicka på "Build" så laddas "Selected Indicators" i eXplorer.

 

Figur 5: World eXplorer visualiserar variablerna som nedladdades direkt från World dataBank (figur 6 nedan). Kartan visar andelen unga 0-15 år av arbetande befolkning. Vi ser att Niger och Afghanistan till de länder med mest unga. I bubbeldiagrammet ser vi att Japan har den äldsta (65+) befolkningen. Stapeldiagrammet visar länder med den yngsta (0-15) befolkning i fokus. Japan visas som ett rött streck i högra bubbeldiagrammet.

http://databank.worldbank.org/data/home.aspx 

Se Figur 1 World eXplorer med direkt statistik data från World dataBank (figur 4 och 5)

 

 


World eXplorer EXCEL Data format

Data Management ikon

Ladda egna Excel data ark i World eXplorer.  Notera att World eXplorer kräver att identiteten på respektive land är korrekt. Detta beror på att identifikation som används för ett land med tillhörande geografiska koordinater måste stämma med motsvarande variabel.  World eXplorer använde en ISO standard med 3 bokstäver (se kolumn 1 nedan). Du kan ladda ner ett färdigt Excelark med dessa ISO koder samt tillhörande namn på landet. Figur 7 och 8 nedan visar exempel i kolumn A och B. Du kan sedan tillföra din statistikdata i övriga kolumner.

 

 

 

Figur 7: World eXplorer har 4 olika data format för EXCEL data. Övre vänstra Excel arket representerar det enklaste formatet med ett antal variabler för enbart ett år. De andra 3 formaten visar olika möjligheter att representera flera tidssteg i ett Excel ark.

Word Data SamplesFigur 8: Exempel på ett World eXplorer EXCEL ark med ID och Namnet på landet i kolumn 1 respektive 2. Vidare representerar kolumn C och D två kategoriska variabler medan övriga kolumner E etc. är vanliga numeriska variabler.

Word Data Sample

Ladda gärna något av följande två Excel ark från http://ncva.itn.liu.se/resources/data?l=en. Första Excel arket används för länder med statistikdata för enbart ett tidssteg och det andra Excel arket för flera tidssteg.  endast ett år: excel sample single time World.xlsx  flera år: excel sample several time steps World.xlsx

text

 

World eXplorer Storytelling

 

Storytelling, ur vårt perspektiv, innebär att berätta en story där innehållet är baserat på stora mängder statistikdata med integrerad visuell analys och resonemang samt hur kunskap kan förmedlas med dessa verktyg. En Story i World eXplorer, som  förklarar bakgrunden till statistik är ofta baserad på de fyra "W":na Where, What, When och Why (se figur nedan).

World Storytelling 4Ws

 

World eXplorer bygger på interaktiva "snapshots" (händelser) som tillsammans skapar ett analytiskt resonemang.  Dessa “memorized interactive visualization views” eller “snapshots” kan fångas under hela den visuella analysprocessen i en Story Editor och är ett viktigt verktyg i vår webb-baserade storytelling mekanism. Dessa snapshots kan också länkas till den beskrivande texten med "hyperlänkar". Intressanta upptäckter förklaras samtidigt med interaktiv visualisering och tillhörande text.

 

World Storytelling svensk

 

 

Figur: Importera data i World eXplorer välj indikatorer för analysen, upptäck kunskap om länder som kan vara intressant. Skapa en Story som förklarar denna kunskap med text och snapshots (utvald väsentlig visualisering) och som sparas med en Story Editor. Storyn (xml) sparas på en fil som sedan importeras i Statistics Publisher. Underlaget i HTML5 kod skapas och kopieras sedan till en Blogg, hemsida eller artikel.

Det integrerade Storytelling (se bild nedan) verktyget Story Editor hjälper analytikern att dela med sig av viktiga iakttagelser och förståelse till sina kolleger samt slutligen sprida sin kunskap till andra. NCVAs ”Snapshot” teknik låter analytikern guida andra med sin uppnådda insikt genom att med ett enkelt klick spara viktiga upptäckter i de aktiva 3 eXplorer vyerna som t.ex. en tidpunkt då en vald indikator för vissa regioner visade ovanligt höga värden och samtidigt skriva ner relaterad information (Story Text). Vid slutförd analys så sparas alla snapshots and metadata i en ”story” som sedan kan delas med andra användare (importeras).

 

World Storytelling Editor

Story Editor är det redskap som används för att skapa en story med vår integrerade storytelling mekanism. Här skriver man förklarande text (Story text), skapar och namnger sina snapshots och/eller länkar till andra webbsidor med kompletterande information.

 

Story Editor Explanation

När man tagit fram intressant information i eXplorer (data, visuella metoder, zoom, reducerat data etc.) så klickar man på knappen "Create" i Storypanelen. Man väljer "Standard" och ger Storyn ett namn . En tom Story Editor öppnas. Fyll i Chapter namn samt skriv en story text. Lägg till länkar till extern text eller "snapshots" för World eXplorer genom att klicka på "URL" eller "Snapshots". En snapshot länkas då med den förklarande text i "Chapter text" (se figur) samt den aktuella visualiseringen/vyerna i eXplorer. Man markerar en text och väljer sedan antingen URL (länk till annan webbsida) eller "New Snapshot" knappen - ett snapshot väljs då från Snapshots listan. När man är klar klickar man på OK knappen. Story Editor innehåller nu den nya storyn där röd text motsvarar ett snapshot.

Ett interaktivt dokument  (som denna webbsida) ger läsaren möjlighet att med en Vislet ändra indikatorer, färgskala,, zooma etc. samt även visa hur statistiken ändras över tiden med hjälp av inbyggd animering - se Vislet nedan:

 

 

Figur: Exempel på en Vislet producerad med en Story från World eXplorer och där motsvarande HTML5 koden är inlagd på denna hemsida. Aktiv variabel är åldrande befolkning men också statistik för antal 0-14 år, hälsa, födelsetal, förväntad livslängd etc. finns med i denna Vislet som också finns på denna blogg:

https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=4168402569998954405#allposts

 

 

Visualiseringsmetoder i World eXplorer


Valet av rätt visualiseringsmetoder kan ibland vara helt avgörande för att hitta och förstå ett intressant statistiskt fenomen. eXplorer erbjuder användaren flera båda enkla men också mer komplexa metoder(se figur nedan) . T.ex. stapeldiagrammet  är för många lätt att förstå medan de mer avancerade visuella metoderna "parallella axlar" (profil plot) och distribution plot är mer komplexa men ger användaren istället analyser och aha upplevelser som är omöjliga att upptäcka i stapeldiagrammet.

Denna kända "mantra" från informationsvisualisering: “analyze first, show the important, zoom, filter and analyze further, details-on-demand” är grunden för hur man bäst bör använda eXplorer när man söker efter intressant statistik. 

World eXplorer ger användaren inte bara tillgång till länkade vyer och många visualiseringar utan varje metod innehåller också flera interaktiva redskap. T.ex. fokus&kontext i stapeldiagrammet och tabell lensen, samt möjlighet att samtidigt analysera samband mellan flera variabler i scatter matrisen, parallella axlar (profil plot) och tabell lensen. Distribution diagrammet visar t.ex. sambanden mellan länder inom en kontinent.  

 

World map components

 

 

 
 
Figur: Samtliga visualiseringsmetoder i World eXplorer. Scatter Plot är t.ex. en väsentlig förbättring av ett "punkt/prick". Upp till 5 dimensioner kan visas samtidigt: X och Y axel, storlek och färg samt rörelse.  eXplorer använder interaktion som "fish-eye" (t.ex. stapeldiagrammet ovan) och "focus&context teknik för att användaren lättare skall kunna analysera sina data.
 

text

 


Sidansvarig: mikael.jern@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-02-27