Göm menyn

Sverige eXplorer

 

 

Starta senaste versionen Sverige eXplorer 6.4 (sept 2016) Flash:

https://mitweb.itn.liu.se/geovis/eXplorer/swe/#story=0

 

Sverige eXplorer är ett interaktivt visualiserings-verktyg för dynamisk visuell dataanalys med integrerad storytelling av regional statistik för län och kommuner. Statistiken visas i tre länkade och koordinerade vyer såsom karta, korrelations- (bubbel) och stapel diagram, spridningsdiagram, parallella axlar, med flera och samtidig fokus på kognitiv perception.  Animering av tidsserier sker simultant i samtliga aktiva vyer och ger en oöverträffad förståelse och kunskap om regional utveckling.

Sverige eXplorer är baserad på många års svensk forskning inom ämnet informationsvisualisering och inkluderar unika metoder för att samtidigt ”se” stora datamängder (”fish-eye”), dynamiskt filtrera data och fokusera information som är viktig. Indikatorer importeras enkelt med Excel.

 

Sverige eXplorer EXCEL

Exempel på en layout i Sverige eXplorer med tre länkade och koordinerade vyer samt den högra Storytelling panelen. Temat för berättelsen är "utbildningsnivå, ålder och skattekraft". Färgen i samtliga tre vyer visar "Högutbildade" i % av ålders-kategori 15-64 år

Bubbeldiagrammet visar 5 (fem) dimensioner: Y-axel "andel högutbildade i % av ålder 15-64 år"; X-axel "skattekraft"; Storlek på bubblan "totala populationen"; Färgen på bubblan: "andel högutbildade"; Tidslinjerna för respektive bubbla (land) visar utvecklingen för åren 1969-2014. Stapeldiagrammet är baserat på en "fish-eye" eller fokus&kontext teknik speciellt utvecklad av NCVA. Samtliga kommuner kan inte visas i diagrammet så användaren väljer med ett interaktivt verktyg under diagrammet de länder som skall vara i fokus. Övriga länder representeras av smalare staplar som ger en kontext. Längst ner i eXplorer applikationen finns den dynamiska tidsaxeln för åren 1969-2014. När användaren drar i tidsspaken så uppdateras samtliga tre  vyer dynamiskt i realtid. 

text

Exempel på EXCEL data format:

Sverige eXplorer EXCEL

 

Exempel på Excel data set som kan laddas ner och användas som mall:

http://ncva.itn.liu.se/resources/1.689194/EXCELSwedenTimeMultipleSheetsII.xlsx

http://ncva.itn.liu.se/resources/1.689193/EXCELSwedenexampleTimeMultipleSheets.xls

http://ncva.itn.liu.se/resources/1.689192/EXCELSwedenexampleTimeDependentData.xls

http://ncva.itn.liu.se/resources/1.689191/EXCELSwedenexampleSingleTime.xls

 

Storytelling

Sverige Storytelling LoopDet integrerade Storytelling verktyget hjälper analytikern att dela med sig av viktiga iakttagelser och förståelse till sina kolleger samt slutligen sprida sin kunskap till andra. Vår ”Snapshot” teknik låter analytikern guida andra med sin uppnådda insikt genom att med ett enkelt klick spara viktiga upptäckter som t.ex. en tidpunkt då en vald indikator för vissa regioner visade ovanligt höga värden och samtidigt skriva ner relaterad information (metadata). Vid slutförd analys så sparas alla snapshots and metadata i en ”story” som sedan delas med andra användare.

Den interativa figuren nedan är ett exempel på en Vislet producerad med Sverige eXplorer och integrerad i denna webbsida.

Statistiken från SCB representerar senaste data från 2015. De röda texterna är "snapshots" - klicka på dem och upplev hur den interaktiva statistiken förändras i bilden. Du kan när som helst interagera med bilden.

 

Vislet

 

text


Sidansvarig: mikael.jern@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-12-06