Göm menyn

Geovisual Analytics

 

 

 

Geovisual Analytics Forskning

NCVA har utvecklats till en naturlig mötesplats för nationell tillämpad forskning inom Geovisual Analytics  med fokus på en spatial och tidsanimerad dimension inom visualisering, interaktion, kognition och analytiskt tänkande som grundläggande delar samt inte mest storytelling.

geovisual analytics

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geovisual Analytics Forskning för stora mängder statistik

OECD eXplorer 65+Geovisual analytiska verktyg representerar en spännande visualiseringsteknik där fokus ligger på interaktivitet och dynamisk utforskning av t.ex. stora mängder regional geografisk statistikdata.

OECD har observerat ett växande ökat intresse för den regionala utvecklingen på framförallt europeisk nivå men även här i Sverige där SCB sedan länge haft en tradition att ta fram statistik för kommunerna.  Bl.a. Prof. Hans Rosling menar att statistiker behöver nya verktyg för att bättre analysera och förstå de framsteg som görs på regional nivå inom sociala, ekonomiska, utbildning eller miljörelaterade områden. Man undersöker också eventuella utvecklingstrender över längre tidsperioder. 

 

 

 


Sidansvarig: mikael.jern@liu.se
Senast uppdaterad: 2015-11-17